Biolog og udviklingschef Kristina Skands Ydesen fortæller om et hummerprojekt i Nordsøen Oceanarium. Projektet har netop fået 2 mio. kr. i støtte fra Melsenfonden. Hummere er en sjov størrelse med kanibaltilbøjeligheder, så det er noget af en opgave at få genetableret bestanden, der ellers er forsvundet fra de lokale stenrev.
Optagelsen skete under Naturmøde 2024.

27. maj 2024 - Produceret af Kurt Larsen, HAS TV

Relaterede videoer

3: Fritids- og Folkeoplysningsudvalget ved Mathias Holger Nielsen
15:38
Byrådets arbejde er det, der oftest er i centrum, ...
Projektuge i Musikskolen
12:04
Der bliver kreeret de sjoveste ting i pap i ...
B75 i finalen
10:09
Lars Rokkjær fortæller om den spændende indgang ...